முதலாழ்வார்கள் – பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார்!

mudhalaazhvarkal

ஆழ்வார்கள் என்றால் வேதத்தாலும் அளவிட்டு அறிய இயலாத பெருமாளின் எல்லா குணங்களையும் அவனருளாலே அறிந்து அனுபவிக்கும் ஞானம் பெற்றவர்கள் என்று கூறலாம். மொத்தம் பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்கள். அதில் முதாலாழ்வார்கள் மூவர். சித்தாதிரி ஆண்டு ஐப்பசி மாதத்தில், அடுத்தடுத்த நட்சத்திரத்தில் இவர்கள் பிறந்தது ஒரு அதிசயதக்க உண்மை!

பொய்கையாழ்வார் திருமாலின் திருக்கரத்தில் உள்ள சங்கின் அம்சமாக ஐப்பசி மாதம் திருவோண நட்சத்திரத்தில், காஞ்சிபுரத்தில் திருவெஃகாவை அடுத்த ஒரு பொய்கையில் பொற்றாமரை மலரில் அவதரித்தார். அவர் பொய்கையில் பிறந்ததால் அவருக்கு அந்தப் பெயர்.

மறு நாள் அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் திருமாலின் கதாயுதத்தின் அம்சமாக மாமல்லபுரத்தில் நீலோற்பல மலரில் (குருக்கத்தி மலரில்) பூதத்தாழ்வார் அவதரித்தார். பூதம் என்னும் வடசொல் பூ என்ற அடிச்சொல்லில் இருந்து தோன்றியது. இதன் பொருள், சத்தைப் பெற்றது என்பது. (சத்து = அறிவு) திருமாலின் திருக்குணங்களை அநுபவித்தே அறிவைப் பெற்றவர் பூதத்தாழ்வார்.

அதற்கும் அடுத்த நாள் சதய நட்சத்திரத்தில் பெருமாளின் வாளின் அம்சமாய் மயிலாப்பூரில் உள்ள கிணற்றில் செவ்ல்லி மலரில் பேயாழ்வார் அவதரித்தார். இவருடைய பக்தி வைராக்கியத்தால் இவர் செய்த செயல்கள் சராசரி மனிதனை விட வேறு படுத்திக் காட்டியது. தம்மை மறந்த நிலையில், பேய் பிடித்தவர் போல, கண்கள் சுழலும்படி விழுந்து, சிரித்து, தொழுது, குதித்து ஆடினார், பாடினார். இதனால் இவரைப் பேயாழ்வார் என்று யாவரும் கூப்பிட்டனர்.

lotus-pond

இவர்களிடையே என்ன ஒரு ஒற்றுமை பாருங்கள்! நீர் நிலையில், மலர்களின் மீது, ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறக்காமல் இம்மூவரும் அவதரித்து உள்ளனர். தெய்வத்தின் அம்சமாகப் பிறந்ததினால் இயற்கையிலேயே ராஜச குணம், தாமச குணம் இல்லாமல் சத்வ குணத்தில் திளைத்திருந்தனர். பெருமாளின் அருளாலே மயர்வற மதிநலமும் அருளப் பெற்றிருந்தனர். இறைவன் மேல் அதிக பக்தியுடன், வைராக்கியத்துடன், போக வாழ்க்கையைத் துறந்து, மக்களோடு கலவாமல் ஒரு நாள் இருந்த இடத்தில் இன்னொரு நாள் இருக்காமல் வாழ்ந்து வந்தனர். ஒருவரை ஒருவர் அறியவில்லை. இவர்கள் மூவரும் சந்திக்காமலே வாழ்ந்து வந்தாலும் இறைவன் மேல் திவ்யப்பிபந்தங்களை இயற்ற வேண்டிய தருணம் வந்ததும் மூவரும் திருக்கோவலூரில் சந்தித்துக் கொள்கின்றனர். எல்லாமே அவன் செயல் தானே!

thiruvikraman

முதலில் திருக்கோவலூர் வந்தவர் பொய்கையாழ்வார். அவர்  மிருகண்டு முனிவரின் ஆசிரமத்தில் உள்ள ஒரு மிகச் சிறிய அறையில் தங்கி (ரேழி மாதிரி) சயனித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அங்கு வந்த பூதத்தாழ்வார் தனக்கும் அங்கு தங்க இடம் இருக்குமா என்று வினவினார். அதற்குப் பொய்கையாழ்வார் இங்கு ஒருவர் படுக்கலாம், இருவர் இருக்கலாம் என்று கூறி பொய்கையாழ்வாரை வரவேற்றார். இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் வணங்கி உரையாட ஆரம்பித்தார்கள். அப்பொழுது அங்கு வந்த பேயாழ்வார் அவரும் தங்க இடம் கேட்க, ஒருவர் படுக்கலாம், இருவர் இருக்கலாம், மூவர் நிற்கலாம் என்று கூறி அவ்விருவரும் பேயாழ்வாரை வரவேற்றனர். நெருக்கி நின்று கொண்டு மூவரும் இறைவனின் பெருமையை சொல்லியும் கேட்டும் மகிழ்ந்தனர். இந்த சந்தோஷ சூழ்நிலையில் அங்கிருக்க விரும்பி எம்பெருமானும் அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார். அந்த சிறிய இடத்தில் அவர் வந்து அவரும் நெருக்க ஆரம்பித்ததும், யார் தங்களை நெருக்குவது என்ற கேள்வி அவர்கள் மனத்தில் எழுந்தது. இரவு நேரம். சுத்தமாக வெளிச்சம் இல்லை. எப்படி காண்பது? விளக்கு ஏற்ற முயற்சி நடக்கிறது? சாதாரண விளக்கில்லை ஞான விளக்கு. ஏன்? நான்காவது ஆளைத் தொட்டு உணர முடியவில்லை. உணர முற்பட்டு மூவரும் இறைவன் பால் திவ்யபிரபந்தப் பாடல்களை பாட ஆரம்பித்தனர். இதுவே நல்லாரம்பம்! அப்போது முதலில் வந்த பொய்கையாழ்வார் அந்தாதி தொடங்குகிறார் இப்படி.

வையம் தகளியா வார்கடலே நெய்யாக
வெய்ய கதிரோன் விளக்காகச் – செய்ய
சுடர் ஆழியான் அடிக்கே சூட்டினேன் சொல்மாலை
இடர்ஆழி நீங்குகவே என்று

(பொய்கையார்)

(வையம் = மண்ணுலகம்; தகளி = அகல்; வார் = நீண்ட; வெய்ய = வெம்மையான; சுடர்ஆழி = ஒளிமிக்க சக்கரப்படை; இடர்ஆழி = துன்பமாகிய கடல்)

எல்லாமுமாக இருக்கும் இறைவனுக்குச் சின்னஞ்சிறு அகல்விளக்கு ஏற்ற விரும்பவில்லை அவர். இறைவன் தகுதிக்கு ஏற்பப் பெரிய விளக்கேற்ற உள்ளம் கொண்டார். எனவே இவ்வுலகத்தையே அகல்விளக்காகவும், அதனை வளைத்துக் கிடக்கும் பெரிய கடல்நீரையே நெய்யாக வார்த்தார். அக்கடற்பரப்பின் ஒரு விளிம்பிலே தோன்றுவதுபோல் காட்சியளிக்கும் சூரியனை அதிலேற்றும் சுடராக்கி ஞான விளக்கேற்றி வழிபட்டார். அது அகவிருள் அகற்றும் விளக்காதலால், உலக மாயையையே உண்மையெனக் நினைக்கும் ஆத்மாக்களுக்கு வீடுபேறளிக்கும் என்பது அவர் நம்பினார்.

பொய்கையாழ்வார் இறைவனை ஐம்புலன்களாலும் காண்கிறார். மேலும் நிலம், நீர், தீ, காற்று, வான் என்னும் ஐம்பூதங்களாகவும், அழிவற்ற மெய்ஞ்ஞானமாகவும், ஞானமுடையார் செய்யும் வேள்வியாகவும், அறமாகவும் கண்டு மகிழ்கின்றார். இவர் இயற்றிய 100 வெண்பாக்கள் முதல் திருவந்தாதி என்று பெயர்பெற்றன. அதற்கான் முதல் பாடலே வையம் தகளியா.

இந்தப்பாடலில் அகல் உள்ளது, நெய் உள்ளது, சுடர் உள்ளது. ஆனால் திரி இல்லை. திருவரங்கத்தமுதனார் இராமானுச நூற்றந்தாதியில் இதைக் குறிப்பிடுகிறார்,

‘வருத்தும் புறவிருள் மாற்ற எம்பொய்கைபிரான் மறையின்

குருத்தின் பொருளையும் செந்தமிழ் தன்னையும் கூட்டி ஒன்றைத்

திரித்தன் றெரித்த திருவிளக்கு’

அதாவது  வருத்தும் புற இருள் மாற்ற பொய்கையாழ்வார் வேதங்களின் பொருளையும், தமிழையும், தன்னையும் கூட்டித் திரியாக்கி தீபச் சுடரை ஏற்றினார் அன்று என்று சொல்கிறார்! என்ன அருமையான ஒரு எண்ணம்.

oil lamp

அடுத்து பூதத்தாழ்வார் அன்பே விளக்காகவும், ஆர்வமே நெய்யாகவும், சிந்தையே திரியாகவும் கொண்டு ஞான விளக்கை ஏற்றி நாராயணனைத் துதித்தார்.

அன்பே தகளியா ஆர்வமே நெய்யாக
இன்புருகு சிந்தை இடுதிரியா – நன்புருகி
ஞானச் சுடர் விளக்கு ஏற்றினேன் நாரணற்கு
ஞானத் தமிழ் புரிந்த நான்      (1)

(சிந்தை = உள்ளம்; நன்பு = நன்மை)

அன்பு, ஆர்வம், இன்பு என்றவை எல்லாம் இறைவன் பால் ஏற்படும் ஈர்ப்பில் நமக்குண்டான சிறப்பு நிலைகளாகும். உலகில் பொருள்கள் பிரகாசிப்பதற்கு விளக்கு ஏற்றுவர். இவரும் நம் இயல்பும் பெருமாளின் இயல்பும் பிரகாசிப்பதற்காக ஞானச் சுடர் விளக்கை ஏற்றினார்.

இவ்விருவர் ஏற்றிய விளக்கில் பேயாழ்வார் இலட்சுமி நாராயணனைக் கண்டார்.

திருக் கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் திகழும்
அருக்கன் அணி நிறமும் கண்டேன் – செருக் கிளரும்
பொன் ஆழி கண்டேன் புரிசங்கம் கண்டேன்
என்ஆழி வண்ணன்பால் இன்று

(அருக்கன் = கதிரவன்; செருக்கிளரும் = போர்க்களத்தில் கிளர்ச்சியுடன் விளங்கும்; பொன்ஆழி = பொன்மயமான சக்கரப்படை; சங்கம் = சங்கு;ஆழிவண்ணன் = கடல் நிறம் கொண்ட பெருமான்.)

godesslakshmi

‘பரிந்துரை கூறி நம்மை இறைவனிடம் சேர்ப்பிக்கும் பிராட்டியைக் கண்டேன். அவருடைய சேர்க்கையினாலே நிறம் பெற்ற திருமேனியைக் கண்டேன். சூரியன் போன்ற அழகிய நிறத்தையும் கண்டேன். போரில் சீறும் திருச்சக்கரத்தையும், மற்றொரு திருக்கையில் உள்ள திருச்சங்கினையும் சேவிக்கப் பெற்றேன்’ என்கிறார் பேயாழ்வார். பொன்னின் நிறம் போன்ற திருமகளின் நித்ய சேர்க்கையாலே அப்படியே பொன்னிறத்தைப் பெற்றது பெருமானின் கரிய திருமேனியும்.

இவர்கள் மூவரும் ஞான, பக்தி, வைராக்கியங்கள் மிக்கத் துறவறம் பூண்டு, ஆண்டவனின் நினைவிலேயே உருகி உள்ளம் கனியப் பாடியவர்கள். மூவரும் உலகுய்ய திவ்யபிரபந்தங்களை அருளிச் செய்து பெருமாளின் கல்யாண குணங்களையும் விரிவாக  அனுபவித்து பிறரையும் அனுபவிக்கச் செய்தனர். கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் என்ற கூற்றை பொய்யாக்கி அவர்கள் இறைவனைக் கண்டு அதனை நம்முடன் பகிர்ந்ததே அவர்களின் அளப்பறியா அன்புக்குச் சான்று.

ஆன்மீகத் தேடலின் பாதை இவ்வாறு

1.தெய்வத்தைச் சந்திக்கும் ஆர்வம்

2.தெய்வ தரிசனத்துக்ககக் காத்திருத்தல்

3.ஆன்மாவின் கேவல்

4.தெய்வீகத் தோற்றம்

5.தெய்வத்துடன் சந்திப்பு

ஆழ்வார்கள் ஆயினும் அவர்களுக்கும் இதே பாதை தான் இருந்திருக்கிறது என்று அவர்கள் வரலாற்றைப் படிக்கும்போது தெரிகிறது. திருப்பாற்கடலும் திருவேங்கடமும் எம்பெருமானின் இருப்பிடங்களாக இருந்தாலும், அவ்விடங்களில் அவர் இருப்பதே சமயம் பார்த்து பக்தனின் மனத்தில் குடிகொள்ளத் தான் என்று நிச்சயமாகக் கூறுகிறார் பொய்கையாழ்வார். நம்மைக் காப்பதே அவர் தொழில் என்கிறார். இப்படிப்பட்டத் தேடல் எவருக்கு இருந்தாலும் பக்தி மார்க்கத்தின் மூலம் ஒருவர் தன் ஆன்மாவின் உண்மை நிலையை உணர்ந்து, இறைவனை அறிந்து கொள்ள ஏற்படும் ஆசையின் மூலம் தியானத்தில் ஆழ்ந்து, ஆன்மாக்கும்  இறைவனுக்கும் உள்ள தொடர்பினை அறிந்து கொள்ள முடியும். அப்பொழுது பக்தி முதிர்ந்த நிலையில் இறைவனைக் காண முடியும் என்கிறார்.

உளன்கண்டாய் நன்னெஞ்சே உத்தமநேன்றும்

உளன் கண்டாய் உள்ளுவா ருள்ளத் – துளன்கண்டாய்

வெள்ளத்தி னுள்ளானும் வேங்கடத்து மேயானும்

உள்ளத்தி னுள்ளானென் றோர்

எங்கும் எல்லாவற்றிலும் என்றும் நின்று அருளும் பரம்பொருள் (omnipresence) இந்த மனித உள்ளத்துக்குள்ளும் கோவில் கொண்டுள்ளது என்கிறார் பொய்கையாழ்வார். எந்தத் துன்பம் உண்டானாலும் அவன் அருளைத் தேடினால் நிச்சயமாக அவ்வருளைப் பெறுவாய் என்று மூன்று ஆழ்வார்களுமே உறுதியளிக்கிறார்கள். வெளியில் எங்கும் போய் தேடவேண்டியதில்லை, கொஞ்சம் தியானித்தால் உள்ளத்துக்குள்ளேயே காண்போம்  என்கிற நம்பிக்கை இவர்கள் இயற்றிய மூன்று திருவந்தாதிகளைப் படித்தால் புரியும். ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பது போல இவர்களின் முதல் பாசுரமே அதை பிரதிபலிக்கிறது.

மற்ற ஆழ்வார்களுக்கு முன்னடி அவதரித்து அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாகத் திவ்யபிரபந்தங்களை முதன் முதலில் அருளிய பெருமையால் இவர்கள் முதலாழ்வார்கள் என்று பெயர் பெற்றார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் 100 பாசுரங்கள் இயற்றினர், அவையே முதல் திருவந்தாதி, இரண்டாம் திருவந்தாதி, மூன்றாம் திருவந்தாதி என்று போற்றப்படுகின்றன.

பிற சமயக் கண்டனம் இல்லாமை, பக்திப் பிரவாகம், பெருமாளின் திருவடி பெருமையைப் போற்றுதல், வழிபாட்டு நெறி காட்டுதல்,”தன்னனுபவக் கூறல்” இவை இம்மூவர் பாடல்களின் சிறப்பு அம்சங்கள். இறைவனைக் கண்டதை இவர்கள் நம்முடன் பகிர்கிறார்கள். மாதவனின் பெயரைச் சொல்வதே இனிமையான எளிமையான உய்யும் வழி, அதுவே வேதங்களுக்கு நிகர் என்ற உண்மையை நமக்கு எடுத்துரைத்துள்ளனர்.

அவர்கள் பல திவ்யதேச யாத்திரை செய்து யோக பலத்தால் நெடுங்காலம் வாழ்ந்திருந்து பிறகு மறுபடியும் திருக்கோவலூரையே அடைந்து அங்கேயே திருநாட்டுக்கு எழுந்தருளினர்.

                                                          ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம்!thirukovilur                                                                                   திருக்கோவலூர்

Advertisements

23 Comments (+add yours?)

 1. Uma Chelvan
  Dec 09, 2013 @ 03:08:55

  மிகவும் அருமையான பதிவு. அழகு தமிழ்…….மற்ற ஆழ்வார்களுக்காக …….waiting 🙂

  Reply

 2. sukanya (@sukanya29039615)
  Dec 09, 2013 @ 06:34:06

  Pramadam. Arindhukonden. Mikka nandri. Mattravari therindhukolla aarvum….

  Reply

 3. கானா பிரபா (@kanapraba)
  Dec 09, 2013 @ 08:10:11

  ஆழ்வார்கள் பற்றி அதிகம் தெரியாத தகவல்களோடு சிறப்பான பதிவு, நன்றிம்மா

  Reply

 4. அன்புடன் பாலா
  Dec 09, 2013 @ 08:44:14

  மேடம்,
  முதல் ஆழ்வார்கள் பற்றி தெரிந்திருந்தாலும், உங்கள் இடுகையை ஒரு வரி விடாமல் என்னை வாசிக்க வைத்தது, உங்கள் அழகான தமிழ் விவரிப்பும், நேர்த்தியான நடையும்! எனது வலைப்பதிவில் உள்ள திருப்பாவை இடுகைகளை, (மார்கழியில்) நேரம் கிடைக்கும்போது (வரிசைக் கிரமமாக :)) வாசிக்கவும்.

  எம்பெருமானார் காலத்தில், தமிழில் இயற்றப்பட்டவைகளில், ராமானுச நூத்தந்தாதி தான் தலையானது/சிறந்தது என்பது என் கருத்து மட்டுமல்ல, பல தமிழ் வல்லுனர்களின் கருத்தும் கூட! ஒவ்வொரு பாசுரமும் ஆழ்ந்த பொருள் கொண்ட ஆழ்கடல் முத்து…

  உங்கள் ஆழ்வார்-ஆச்சார்யர் சேவை தொடர என் வாழ்த்துகள்…

  அன்புடன்
  பாலா

  Reply

  • amas32
   Dec 09, 2013 @ 09:10:21

   மிக்க நன்றி. நான் ஒரு கத்துக்குட்டி. என்னை ஊக்குவித்ததற்கு மிகுந்த நன்றி 🙂

   Reply

 5. தேவா..
  Dec 09, 2013 @ 14:39:49

  உங்கள் மூலமாக ஆழ்வார்கள் அறிமுகம் எனக்கு. நன்றி. சமீபகாலமாக அதிகமாக ஆன்மீக தகவல்களை தேடுகிறிர்கள் போல…தேடுதல் இனிமையாகட்டும்.

  Reply

 6. vasanthigopalan (@vasanthigopalan)
  Dec 10, 2013 @ 06:58:48

  2,3, தடவை படித்து விட்டேன்.:) ரொம்ப நன்றாக உள்ளது.ஆன்மீகத்தமிழும் சிறப்பாக உள்ளது். நன்றி.

  Reply

 7. Kannabiran Ravi Shankar (KRS)
  Dec 10, 2013 @ 07:25:06

  ஈரத் தமிழ் வாழி!
  ஆழ்வார்கள் வாழி, அருளிச் செயல் வாழி!

  திவ்ய பிரபந்தம் (எ) பெயர் பின்னால் வந்தது; சம்ஸ்கிருதப் பெயர்; “அருளிச்செயல்” என்பதே உண்மையான தமிழ்ப் பெயர்..

  ஆலயங்களில் தமிழைப் புகுத்த வேண்டி, “திவ்ய” முன்னொட்டு கொடுத்து, சம்ஸ்கிருதம் போலொரு பாவனை செய்து, ஆழ்வார் தமிழை உள்ளே கொண்டு சென்றார்கள்!
  ———

  அத்தகைய அருளிச் செயலில், முதன் முதலில் தோன்றிய பாசுரங்கள் இவை; The 1st of all Divya Prabandhams!
  சங்கத் தமிழ் மரபு = “உலகம்” என்பதை முதலாம் பாட்டிலே வச்சித் துவங்கணும் என்பது மரபு!

  * ஆதி பகவன் முதற்றே “உலகு” – திருக்குறள்
  * மண் திணிந்த “நிலனும்” – புறநானூறு
  * “வையகம்” பனிப்ப, வலனேர்பு வளைஇ – நெடுநல்வாடை
  * “உலகம்” உவப்ப வலனேர்பு திரிதரும் – திருமுருகாற்றுப்படை
  * திங்களைப் போற்றுதும்.. “உலகு” அளித்தலான் – சிலப்பதிகாரம்
  * “உலகம்” திரியா ஓங்குயர் விழுச் சீர் – மணிமேகலை

  இப்படி உலகம்/ வையம்/ ஞாலம் -ன்னே துவங்கும்!
  பின்னாளில் வந்த
  * உலகம் யாவையும் தாமுள வாக்கலும் = கம்ப ராமாயணம்
  * உலகெலாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அரியவன் = பெரிய புராணம்
  ———

  சங்கத் தமிழுக்குச் சற்று பின்னாடி..
  ஆனா கம்ப ராமாயண/ பெரிய புராணத்துக்கு வெகு நாள் முன்னாடியே..
  தோன்றியது “ஆழ்வார் அருளிச் செயல்” (5th-6th CE)

  அதனால், அதே சங்கத் தமிழ் மரபில்..
  “வையம்” தகளியா.. ன்னு உலகத்தை முன்னிட்டே ஆழ்வாரும் துவங்குகிறார்!
  உலகம் தீதின்றி நல்லா இருக்கத் தானே, இத்தனைப் பாடுகளும்?

  Reply

 8. Kannabiran Ravi Shankar (KRS)
  Dec 10, 2013 @ 07:46:36

  உங்கள் பதிவின் ஆரம்பமே பிடித்துப் போனது!
  //ஆழ்வார்கள் என்றால்…. வேதத்தாலும் அளவிட்டு அறிய இயலாத பெருமாளின் எல்லா குணங்களையும்// = This says it all!

  ஆழ்வார்கள் தமிழ் = வேதங்களைக் காட்டிலும் உசத்தி!
  இதை நான் சொல்லலை;
  இராமானுசர் போன்றவர்களே சொல்லுவார்கள்!

  *சம்ஸ்கிருத வேதம் = இறைவனை ரொம்ப பெரியவனா வச்சிப் பயமுறுத்தும்
  *ஆனா திராவிட வேதமான = அருளிச்செயல், இறைவனைக் காதலனாவே காட்டி,
  காதலன்-காதலி/கணவன்-மனைவி உறவு போல, ஊடலும் கூடலுமாய், நமக்கே உரியவன் என்ற பாவனையை ஏற்படுத்தும்!

  //குணங்களையும்// = இந்தக் “குணானுபவம்” தான் ஆழ்வார் பாசுரங்கள்!
  குணம், குணம், குணம்!
  ————

  நோயாளி கிட்ட, அந்த மருத்தவர் பெரிய அப்பா டக்கரு, அவரைப் பாக்குறதே கஷ்டம், தவம் கெடக்கணும், Rules/Discipline-ன்னு சொன்னா? = அவன் நோயின் தவிப்பு குறையுமா?

  இதே, அந்த மருத்துவர் = ரொம்ப கனிவானவரு; ஊசி போடும் போது கூட வலிக்காது, இனிப்பாப் பேசிக்கிட்டே என்ன பண்ணனுமோ பண்ணீருவாரு -ன்னு சொன்னா? = இது தானே நோயாளிக்கு ஆறுதல்?
  அதைத் தான் “திராவிட வேதம்” பண்ணும்; வடமொழி வேதம் பண்ணாது:))

  செய்ய தமிழ் மாலைகள் யாம் தெளிய ஓதி
  தெளியாத மறை நிலங்கள் தெளிகின்றோமே!
  -ன்னு தேசிகர் பாடல்!
  வடமொழி வேதம் தெளியாத நிலமாம்; அதைப் படிக்கும் போது வராத தெளிவு,
  ஆழ்வார் தமிழைப் படிக்கும் போது வந்தது -ன்னு வெளிப்படையாச் சொல்லுறாரு:)
  ———–

  அதான், அனைத்துப் பெருமாள் கோயில் புறப்பாட்டிலும்..
  *தமிழ் ஓதும் குழுவே முன் செல்லும்
  *சம்ஸ்கிருதம், பெருமாளுக்கும் பின்னாடித் தான், வால் பிடிச்சிக்கிட்டு வரும்!

  வடமொழிக்கு முதுகு காட்டி
  தென்மொழிக்கு முகம் காட்டும் பெருமாள்
  -ன்னே சொல்லுவாய்ங்க!

  முருக பக்தரான குமர குருபரரே, “பச்சைத் தமிழின் பின் சென்ற பச்சைப் பசுங் கொண்டலே” -ன்னு ஏக்கத்தால் பாடுவாரு!:)
  இந்தத் தமிழ் முன்னிலை, முருகன் ஆலயங்களிலும் வாராதா என்று அவருக்கு ஏக்கம்!:)

  Reply

 9. Kannabiran Ravi Shankar (KRS)
  Dec 10, 2013 @ 08:15:02

  பதிவுக்கு வருவோம்!

  பொய்கை – பூதம் – பேய் = முதலாழ்வார்கள்!
  காரைக்கால் அம்மையார் காலமும் இது தான்!

  எப்படி, புனிதா (எ) காரைக்கால் அம்மை, நாயன்மார்களுக்கு எல்லாம் முந்தியோ..
  அதே போல், முதலாழ்வார்கள், இதர பேருக்கு/ ஆண்டாளுக்கு எல்லாம் முந்தி!

  பேய் புடிச்சா, அவ்ளோ சீக்கிரம் இறங்காது!
  அது போல் = பேயாழ்வார் / பூதத்தாழ்வார்
  திருமால் (எ) “பேய்”, அவர்களை அப்படிப் பிடிச்சிக்கிச்சி:)
  ———-

  திவ்ய பிரபந்தம் தோன்றிய இடம் = திருக்”கோவலூர்” | சங்கத் தமிழிலேயே இந்தூரு உண்டு!

  கோவல் = மாட்டு மந்தை
  இங்குள்ள பெருமாளுக்கு = “ஆயனார்” என்றே பேரு | தாயார் = பூங் “கோவல்” நாச்சியார்..
  மக்கள் மருவி மருவி, திருக்”கோவிலூர்” -ன்னு இன்னிக்கி ஆகிப் போச்சு:)

  பொய்கை – பூதம் – பேய் = மூனு பேரும் இங்கிட்டு தான் சந்திச்சாங்க!
  நீங்க சொன்னபடி, அந்த இடைக்கழியில் நெருக்கியதால், தமிழ்ப் பாசுரம் கொட்டத் தொடங்கியது..
  ஒருவர் படுக்க
  இருவர் இருக்க
  மூவர் நிற்க
  நால்வர் நெருக்க:))
  ———-

  //1. தெய்வத்தைச் சந்திக்கும் ஆர்வம்
  2. தெய்வ தரிசனத்துக்ககக் காத்திருத்தல்
  3. ஆன்மாவின் கேவல்
  4. தெய்வீகத் தோற்றம்
  5. தெய்வத்துடன் சந்திப்பு//

  இதுல, “தெய்வம்” என்பதை எடுத்து விட்டு, “காதலன்”-ன்னு போட்டுப் பாருங்க!:))
  அதான் நாயகி பாவம்!:)

  நம்ம மனிதக் காதல்/ சினிமாக் காதலில் = ஓர் ஆர்வம்-காத்திருப்பு-கேவல் = எல்லாம் இருக்கு-ல்ல?

  அம்மா – அப்பா -ன்னா கடமை/ பாசம் மட்டுமே இருக்கும்!
  ஆனா, என் காதலா, என் முருகா -ன்னு நினைக்கும் போது.. அவனோடவே போயி ஒட்டிக்கணும் -ன்னு “ஆசை” எழும்புது-ல்ல?
  ————

  அந்த “ஆசையே” = வைணவக் கோட்பாட்டில் முக்கியமானது!

  ஞானம், தவம், மூச்சு அடக்குறது, ஆசை அறுமின்கள் = இதெல்லாம் கிடையாது!
  உலக வாழ்வு = “மாயை” -ன்னே சொல்லாது இந்த நெறி! உலகம் உண்மை! காமம் உண்மை! காதல் உண்மை!

  ஆனா, அந்த “ஆசையை” ரொம்ப அதிகமா, அவன் மேல வச்சிக்கோ, கொஞ்சமா உலகியலில் வச்சிக்கோ..
  Just, Deeply Love Him! Thatz it

  இனி பிறக்கவே கூடாது, மோட்சம் வேணும், சமாதி நிலை = இதெல்லாம் சுத்தமாக் கிடையாது:)
  Who cares, if re born? | Just…. Love u, Love u, Love u:))

  “ஆசை” = ரொம்ப முக்கியம்!
  “ஆசை” உடையோர்க்கெல்லாம், பேசி வரம்பு அறுத்தார் பின் -ன்னு பாடல்!
  அந்த ஆசை, உள்ளத்தாலே சுமந்துக் கிட்டே இருக்கும் போது.. நீங்க சொன்னது போல.. = “உளன் கண்டாய்! உள்ளுவார் உள்ளத்து உளன் கண்டாய்”

  Reply

 10. Kannabiran Ravi Shankar (KRS)
  Dec 10, 2013 @ 08:34:05

  //பிற சமயக் கண்டனம் இல்லாமை, பக்திப் பிரவாகம், பெருமாளின் திருவடி//

  இது ரொம்ப முக்கியம்!
  பிற சமயக் கண்டனம் = முதலாழ்வார் பாசுரங்களில் இருக்கவே இருக்காது!

  பின்பு வந்த நம்மாழ்வார், சிவபெருமானை, “முக்கண் அப்பா” -ன்னே பாடுவாரு!
  இன்னும் பெரியாழ்வார், ஈசன், கண்ணன் குழந்தைக்கு, எருக்கம்பூ மாலைப் பரிசு அனுப்பி இருப்பதாக எல்லாம் பாடுவாரு!

  திருமழிசை மட்டுமே சற்று வீறு மிக்கவர்; ஆனால் அவரும் ஈசனை எங்கும் எள்ள மாட்டாரு! மற்றவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்களே என்று அங்கலாய்ப்போடு நின்று கொள்ளும்!

  மற்ற எந்த ஆழ்வார்களும் கண்டனம் செய்வதே கிடையாது; “அவரவர் தமதம அறிவறி வகைவகை” -ன்னே பாடுவார்கள்!
  ஆனா, இறைவனைக் “காதலனாகப்” பார்ப்பதால்…
  = திருமால் மட்டுமே “ஆசை”!:) ஒருத்தி பத்து பசங்க மேல் “ஆசை” வச்சா? அதே தான் இங்கும்!:)

  எப்படி எனக்கு முருகன் மேல் “ஆசை”யோ, அப்படி! அதுவொரு நாயகி பாவக் “காமம்”:)))
  ———

  முக்கியமா, முதலாழ்வார் காட்டும் காட்சி, பிரமிப்பு ஊட்டும்! ஈசன்-திருமாலை Half Half ஆக் காட்டுவாரு:)
  யாரு? = உங்க பொய்கை ஆழ்வார் தான்!:) வெண்பா இதோ:

  அரன் நாரணன் நாமம் | ஆன்விடை புள் ஊர்தி
  உரை நூல் மறை | உறையும் கோயில் வரை நீர்
  கருமம் அழிப்பு அளிப்பு | கையது வேல் நேமி
  உருவம் எரி கார் மேனி | ஒன்று

  நாமம் (பேரு) = அரன்-நாரணன் (முதலில் அரன்! சொல்லுவது ஆழ்வார்:) எப்பூடி?:))

  ஊர்தி = விடை-பறவை (காளை/கருடன்)
  நூல் = ஆகமம்/வேதம்
  உறைவிடம் = மலை/கடல்
  தொழில் = அழித்தல்/காத்தல்
  கையில் = சூலம்/சக்கரம்
  உருவம் = நெருப்புச் சிவப்பு/ மேகக் கருப்பு
  இவர்கள் “ஒன்று”!

  Reply

  • Kannabiran Ravi Shankar (KRS)
   Dec 10, 2013 @ 08:37:57

   இப்பிடி ரெட்டை ரெட்டையாச் சொல்லும் “அரன்-நாரணன் : நாமம்”.. இது என்ன அணி இலக்கணம்?-ன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம்?:))

   Reply

 11. Kannabiran Ravi Shankar (KRS)
  Dec 10, 2013 @ 09:38:25

  Forgot a few tid-bits:)

  கண்ணதாசன், இந்தப் பாசுர வரிகளை, அப்படியே ஆண்டிருப்பாரு! எந்தப் பாட்டு-ன்னு தெரியுதா?:)
  திருப்பதி மலை வாழும் வேங்கடேசா..

  “அன்பெனும் அகல்விளக்கை ஏற்றி வைத்தேன் – அதில்
  ஆர்வமெனும் நெய்யை ஊற்றி வைத்தேன்”
  = அன்பே தகளியா – ஆர்வமே நெய்யாக:)))
  ——-

  பொய்கை-பூதம் பாட்டில்: ஆக ஆக -ன்னு வரும்
  (தகளியாக, நெய்யாக, திரியாக, விளக்காக)

  பேய்ப் பாட்டில்: கண்டேன் -ன்னு வரும்
  (திருக்கண்டேன், பொன்மேனி கண்டேன், பொன்னாழி கண்டேன், புரிசங்கம் கண்டேன்)

  So, நாம் ஆக ஆக -ன்னு “ஆகி”னால் தான் “காண” முடியும்!
  இதுவொரு நுட்பம்!
  ——-

  //ஞானத் தமிழ் புரிந்த நான்//

  இப்படிப் பல இடங்களில் விதம் விதமா அடைமொழி குடுப்பாரு தமிழுக்கு!

  பைந்தமிழ்,
  அந்தமிழ்,
  செந்தமிழ்,
  இன்தமிழ்,
  நற்றமிழ்,
  பூந்தமிழ்,
  வெல்தமிழ்
  செழுந்தமிழ்,
  கவின்தமிழ்,
  ஞானத்தமிழ்,
  ஈரத்தமிழ்….

  தன்னையும், “தமிழன், தமிழன்” ன்னு பெருமையாச் சொல்லிப்பாரு!:) = பெருந் தமிழன், நல்லேன் பெரிது!
  ——-

  Reply

 12. Kannabiran Ravi Shankar (KRS)
  Dec 10, 2013 @ 09:43:10

  Lastly..
  இது ரொம்ப கடினமான அணி | என்னன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம்?:)
  இல்பொருள் உவமையா?
  நிரல் நிறை அணியா?
  உவமையா? உருவகமா?:))

  வையம் தகளியா =
  வார்கடலே நெய்யாக =
  வெய்ய கதிரோன் விளக்காகச் =
  செய்ய சுடர் ஆழியான் =
  சொல்மாலை =
  இடர்ஆழி =

  இத்தனையும் mix பண்ணிக் கலந்தடிச்சா வரும் அணிக்குப் பேரு என்ன?:))

  Reply

  • amas32
   Dec 10, 2013 @ 13:59:53

   உங்கள் எழுத்து/கருத்து என் பதிவில் பதிய அந்த அளப்பறியா கருணையுள்ளம் கொண்ட ஆழ்வார்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். எத்தனை எத்தனை நுணுக்கமான விஷயங்களைப் பகிர்ந்துள்ளீர்கள், நன்றி 🙂

   Reply

 13. Ashok
  Dec 10, 2013 @ 18:11:59

  மிகவும் அருமை…:-)

  Reply

 14. GiRa ஜிரா
  Dec 12, 2013 @ 16:41:25

  அழகான அறிமுகம். இப்படி எளிய தமிழில் இது போன்ற பதிவுகள் எழுதப்படும் போதுதான் அது சிறப்படைகிறது. பெரிய எழுத்தாளர்களின் அறிவு மிகுந்த வரிகளை விடவும் இந்தப் பதிவு சிறப்பானது. இந்தச் சிறப்பு தொடரட்டும்.

  Reply

 15. sundar
  Dec 15, 2013 @ 16:01:04

  I sincerely Thank U for this EXCELLENT, but SIMPLE TAMIL presentation. One of the BEST presentations of the ‘ MUDHAL MOOVAR ‘.In fact, your ARTICLE brought out Sri. KANNABIRAN’s best. I feel ENLIGHTENED.Please keep up & continue the GOOD WORK. All the best !

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: